2019 AOKA HAZAVA NY RESAKA Élections 2019 Les jeux doivent être claires et transparents pour tous Madagascar aux malgaches MIHEVERA VAO MIFIDY FA NY HOAVIN’NY FIRENENA NO EO AMPELATANANAO MANDEHANA MIFIDY FA ZONAO IZANY AROVY IZANY ZO IZANY SATRIA IZAY NO MAHA-OLONA ANAO

Betsaka ireo fifidianana mbola hatrehina eto amin’ity firenena ity.

Vita iny ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy tonga lafatra, tsy tamin’ny tokony ho izy, tsy nangarahara, feno lesoka,…

Ny hoavy rehetra no tokony hatrehina amin’ny fomba feno fahamendrehana manomboka izao.

Aoka manomboka izao isika tsy hisy hanaiky hampiadian’ny vazaha intsony amin’ny fanohanany ireo tsy tia tanindrazana na iza na iza. Avelao ny marina hiady hoantsika fa izay ny lalana tsara alehantsika hivoahantsika amin’izao haizina manitrikitrika manodidina antsika izao.

Nanome ohatra ny filoha Marc Ravalomanana

Manoma ohatra i Kabila

Afaka ihany niafaran’i Gbagbo

Tokana ny mampitovy an’ireo dia ny fitandroana ny firenena voalohany indriandra.

Misoka mangina ny fahafahan’i Afrika fa tsy mila tabatabaina. Tsy maintsy avotra ity tany ity rehefa mitady ny marina ny mponina eo aminy.